logo

KAN ANVÄNDA:

HTML

CSS

Sass

JavaScript

Git

GitHub

React

Figma

Node.js

Font awesome

Codepen

Bootstrap

Python

STUFF:


PROJEKT

SKOLPROJEKT:

Movie search app

Övning React

Mars 2023

HTML, CSS, JavaScript, React (hämta information via API och visa på sida)

EGET PROJEKT:

Frontendare Countdown

Egen idé och utförande

Mars 2023

HTML, CSS, JavaScript (listor, DOM-manipulation m.m.) Confetti-script hämtat online

SKOLPROJEKT:

Solaris

Examinationsuppgift JavaScriptkurs

Mars 2023

HTML, CSS, JavaScript (fetch, API, JSON, localstorage, DOM-manipulation m.m.) Bildsökning ej optimerad.

KUNDPROJEKT:

VeraCare.se

Hemsida till företag

Lanserad Januari 2023

HTML, CSS och ett uns JavaScript. Formulär via formsubmit.io

EGET PROJEKT:

Sten Sax Påse

Egen idé och utförande

Januari 2023

JavaScript, HTML och CSS. Eget initiativ som jag kodade på några dagar och blev mycket stolt över.

EGET PROJEKT:

Lindstrand.tech

Egen idé och utförande

Lanserad September 2022

HTML och CSS. Hemsida för min man och mig. Under utveckling, i dagsläget kodad med HTML och CSS.

SKOLPROJEKT:

POPstore

Övning JavaScriptkurs, egen tweek

Februari 2023

HTML, CSS, JavaScript (fetch, JSON, listor, DOM-manipulation m.m.)

EGET PROJEKT:

MathPractice

Egen idé och utförande

Maj 2022, uppdaterad December 2022

JavaScript, HTML och CSS. Det första projekt i JavaScript jag kodade utifrån egen idé. Återkom till koden flera gånger för att slutligen få det att fungera hösten 2022.

EGET PROJEKT:

Förskolekompetens

Egen idé och utförande

April 2022, uppdaterad Maj 2022

JavaScript, HTML och CSS/Sass. Eget projekt för att öva främst HTML och CSS men har senare lagt till lite JavaScript.


UTBILDNINGAR

PÅGÅENDE UTBILDNING:

Frontendutvecklare

Folkuniversitetet Göteborg, Distans

400yhp, ht2022 - vt2024

Innehåll: HTML, CSS, JavaScript, React, Node.js, Cloud, Agilt abete, UX/UI m.m.

UTBILDNING:

IT:Tech for women

Sundsgårdens folkhögskola, Distans

vt 2022

Innehåll: HTML, CSS, JavaScript, React, Agilt abete m.m.

UTBILDNING:

Diverse kurser

Programmering 1 (Hermods), Learn JavaSript (Codecadamy), Börja koda (Tjejer kodar), 50 projects in 50 days (Udemy), React Front to Back (Udemy)

2021 - 2023

Diverse kurser online för att öka min kunskap. Programmering 1 läste jag parallellt med Tech for women mars - maj 2022 av behörighetsskäl, betyg B. Udemykurserna är pågående.

UTBILDNING:

Lärarprogrammet

Örebro universitet

2004-2010

Lärarutbildning inriktning svenska. Behörig förskollärare samt lärare i Svenska från förskoleklass - gymnasie + vuxenutbildning (Svenska och Svenska som andraspråk).

UTBILDNING:

Lärare och handledning

Mälardalens högskola (numera universitet)

2017 samt 2020

Kurs samt fördjupande kurs i handledning av lärarstudenter inom skola/förskola. Inkluderade bland annat kommunikation, gruppdynamik och etiska förhållningssätt i förhållande till makt, genus och etnicitet.


ERFARENHETER

ERFARENHET:

Lärarassistent IT-kurser

Sundsgårdens folkhögskola, Deltid

ht 2022 - vt 2023

Assisterar lärare med att ge feedback på uppgifter samt erbjuder studenter hjälp och handledning i mån av tid.

ERFARENHET:

Förskollärare

Kommunal förskola

2011 - 2022 (tjänstledig 2022)

Legitimerad förskollärare med stort intresse för handledning, värdegrundsarbete och verksamhetsutveckling. Arbetslagsledare 2013-2021. Handledare för lärarstudenter 2017-2021. Mentor, utbildare och samtalsledare för nyanställda i kommunen 2019-2021

ERFARENHET:

Projektledare

Förskoleupproret Eskilstuna

2016 - 2019

Startade en lokal gren av det nationella förskoleupproret. Anordnade möten, administrerade facebookgrupp och ledde anordnandet av manifestation 2018. Manifestationen hade ca 500 deltagare, inklusive dåvarande utbildningsminister som jag överlämnade 25 000 namnunderskrifter till.


REFERENSER

REFERENS:

Michelle Andersson

Course director Tech for women, Sundsgårdens folkhögskola

2022

Kicki Lindstand was one of my students in the course IT: Tech for Women at Sundsgårdens Folkhögskola. From the first day of the course, it was obvious that Kicki had a passion for learning and coding. During the course she continuously asked thoughtful questions that demonstrated her desire for not only learning, but also understanding code and how everything worked together. She would often take initiative to find more advanced material online and implement these techniques into her projects as well as help other students when needed. Kicki was a delight to teach and her passion for programming was reflected in her well-coded projects. With each project it was apparent that she understood the material and her code became cleaner and more advanced with each assignment. I wish Kicki the best of luck in the future and hope that our paths will cross again.

REFERENS:

Kamala Lundin

Student Frontendutvecklare YH

2022-2023

Kicki var vår klassrepresentant när vi studerade frontendutveckling tillsammans och jag är tacksam för hur väl hon förde klassens talan. Hon är tydlig, inkluderande och vass på struktur. Med öga både för detaljer och det större perspektivet har hon en förmåga att förutse eventuella problem så att det blir lättare att hitta lösningar tidigt i processen. Kicki tar det där extra steget för att vara till hjälp för dem omkring henne.

REFERENS:

Adam Sjödin

Student Frontendutvecklare YH

2022-2024

Att ha Kicki i sin klass är nog det bästa som kunde hänt en. Eftersom vi pluggar på distans så har vi inte alltid tillgång till vår lärare. Då går jag oftast till Kicki när jag behöver hjälp eftersom hon alltid är tillgänglig och villig att hjälpa till. Hon är väldigt duktig på att programmera, pedagogisk och är alltid peppande! Hon har även lätt för att sätta sig in i kod som hon inte skrivit själv, vilket är svårt för många. Är redan nu avundsjuk på hennes framtida kollegor som ska jobba med henne!

REFERENS:

Cecilia Ljungquist

Student Frontendutvecklare YH

2022-2024

Kicki är en fantastisk klasskamrat. Hon är alltid hjälpsam och har en nyfikenhet som ofta leder till intressanta diskussioner och lösningar. Kicki är ordningssam och driven, vilket hon verkligen har visat genom sitt arbete som klassrepresentant. Jag hoppas och ser fram emot att möta henne ute på kommande arbetsplatser som en kompetent utvecklare och kollega!